Tänk på

Många kommuner kräver bygganmälan för att installera en eldstad och bygglov om du också ska bygga skorsten. Kontakta din kommun och undersök vilka regler som gäller. Sotaren måste alltid göra en besiktning och godkänna eldstad och skorsten innan du börjar elda.

Länk till Båstad kommuns hemsida

Länk till Ängelholms kommuns hemsidan

Länk till Laholm kommuns hemsida

Att tänka på:

Vid vedeldning ska sotning ske med tätare intervall. En rökkanal som är byggd för oljeeldning är inte lämplig för kontinuerlig vedeldning eftersom det blir större rökgasvolymer och högre rökgastemperatur.

Innan du byter bränsleslag ska du kontakta skorstensfejarmästaren för att kontrollera skorstenen och möjligheterna till sotning. Sot och tjära på glasluckor, pannväggar och i rökgångar tyder på att lufttillförseln är dålig. Sot- och tjärutsläpp är störst när elden tänds och när nytt bränsle läggs in.

Det är förbjudet att elda avfall i en kamin eller villapanna. Vid eldning av till exempel hushållsavfall, plast, spånskivor och målat eller impregnerat virke bildas giftiga rökgaser.

Har du frågor angående sotning? Ring skorstensfejarmästaren i din kommun. För Båstad kommun är det skorstensfejarmästare Peter Lindqvist på tel: 0431-708 43.

I övrigt krävs det samma skötsel och service som vid all vedeldning. Läs mer om vedeldning på Energimyndihetens hemsida>>

Innan du börjar:

Tänk efter innan du påbörjar arbetet och gå igenom förutsättningarna:

Finns skorsten? Om skorsten finns kolla alltid först med sotaren i vilket skick den är. Om inte skorsten finns – hurdan skorsten ska du ha?

Idag kan du med ganska små insatser få den skorsten du behöver. Bygger du från grunden kan du välja mellan en murad skorsten eller en i rostfritt stål. I ett färdigbyggt hus är stålskorsten ofta det bästa alternativet. Det finns också ett stort urval av färger och modeller som går att kombinera med den eldstad som du har.  I det fall att skorstenen underkänns vid en besiktning så kan en skorstensrenovering vara ett bra alternativ. Att låta en fackman täta skorstenens insida är både ett säkert och kostnadseffektivt sätt att få din skorsten i skick som ny.

Tål din grund tyngden från eldstaden, eller måste grunden förstärkas? Kan eldstaden placeras där du tänkt dig ur brandsäkerhetssynpunkt? Det finns olika regler för olika typer av spisar.

Vi är med dig hela vägen, från idé till färdig installation! 

Vi hjälper såklart gärna till med förslag och idéer och undersöker förutsättningarna för installationen.

Bild: Rais Viva 100 L