OBS! V.28-32 Stängt pga sjukskrivning.

ROT-avdrag

Så fungerar ROT-avdraget
Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger och bor i permanent eller som fritidsboende. Om du äger en bostad där dina föräldrar bor, får du också göra ROT-avdrag.

ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Förändringen  2016 gjorde att endast 30% av arbetskostnaden kan dras av, mot tidigare 50%. Det innebär att du som köpare betalar 70% av arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden skickar Skatteverket till oss när du betalat fakturan.

Skattereduktion för husarbeten medges fortfarande med högst 50 000 kr per person och år. Din preliminära skattereduktion anges på din deklarationsblankett. Du behöver alltså inte själv lämna in några uppgifter om detta till Skatteverket.

2015 kunde du utnyttja fullt ROT-avdrag när du köpte arbete för 100.000 kr.  Efter förändringen 2016 utnyttjar du det fulla ROT-avdraget när du köper arbete för 167.000 kr

Kamin Båstad